Позакореневе підживлення, як процес реанімації рослин

У процесі вирощування сільськогосподарських культур існує гостра необхідність в постійному контролі росту та розвитку рослин в залежності від погодних умов. Важливу роль в процесі формування врожаю займає оптимізація органо-мінерального живлення, оскільки, потреба в мікроелементах у рослин є надзвичайно великою, й тому дуже важливим є їхнє правильне та збалансоване співвідношення.

Органо-мінеральне добриво ДоброДІЙ виконує весь ряд задач, які ставляться для повноцінного розвитку та захисту рослин. Адже, завдяки живленню мікроелементами відбувається каталізація протікання внутрішньоклітинних реакцій та процесів, формування імунітету проти захворювань, реалізація генетичного потенціалу та формування високого врожаю.

Позакореневе підживлення добривом ДоброДІЙ

Позакореневе підживлення – це ефективний метод внесення поживних речовин на надземні органи: стебла, листки, квіти та плоди. Він якісно та оперативно регулює процеси живлення в вегетаційний період та допомагає рослині пережити несприятливі умови: посуху, холод. Внесення мікродобрив на полях здійснюється шляхом обприскування. Найкраще підживляти рослини в період формування листя, під час цвітіння та утворення плодів.

Застосовуючи позакореневе підживлення добривом ДоброДІЙ можна принести велику користь та підтримку рослинам, допомогти їм швидко та в повному обсязі засвоїти всі необхідні для них корисні речовини, тим самим виправивши дефіцит мікроелементів.

А застосовуючи позакореневе підживлення озимих культур разом із використанням органо-мінерального добрива «ДоброДІЙ» восени (у фазу кущення) можна:

  • призупинити вегетативний ріст рослин;
  • значно підвищити продуктивне кущення;
  • запобігти абортації рослинами продуктивних стебел, а також збільшити кількість члеників колоса в майбутньому;
  • збільшити вміст цукрів, водорозчинних білків, амінокислот, що в кінцевому результатів допоможе рослинам краще перенести осінню засуху;
  • суттєво підвищити зимостійкість рослин, за рахунок збільшення вмісту «зв’язаної кількості води»;
  • покращити фітосанітарний стан посівів на полях.

Адже, як відомо, органо-мінеральний комплекс «ДоброДІЙ» характеризується достатнім вмістом легкодоступного азоту (вкрай необхідного при нестачі вологи), магнію, калію, сірки, та всіх необхідних мікроелементів.

Проте, незважаючи на це, варто пам’ятати, що дія цього методу є тимчасовою і його слід повторювати протягом всього вегетаційного періоду. Тільки завдяки своєчасному та збалансованому підживленню, рослини почнуть значно краще розвиватися та приносити високий врожай.

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *